Zgłoś szkodę Generali

Szkodę z ubezpieczenia Generali Bezpieczny.pl możesz zgłosić na kilka sposobów. Zapoznaj się z nimi i wybierz najbardziej odpowiadającą Ci ścieżkę zgłoszenia szkody.

Infolinia:

Numer telefonu: 913-913-913 (czynna: pn. – pt. 8:00 – 18:00)

E-mail:

Wykonaj skany lub zdjęcia dokumentów, które potwierdzają wystąpienie szkody (karta z leczenia szpitalnego, faktury za wizyty lekarskie, oświadczenie sprawcy wypadku, zdjęcia zalanego sufitu, itp.), a następnie prześlij je wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania/świadczenia na adres e-mail: szkody@generali.pl .

Poczta tradycyjna:

Wykonaj kserokopie dokumentów, które potwierdzają wystąpienie szkody (karta z leczenia szpitalnego, faktury za wizyty lekarskie, oświadczenie sprawcy wypadku, zdjęcia zalanego sufitu, itp.), a następnie prześlij je wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania/świadczenia na adres:
Generali TU SA
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Formularz online:

Skorzystaj z formularza online dostępnego pod linkiem: formularz zgłoszenia szkody Generali .